De mobiliteit is uit balans geraakt vanwege het al maar toenemende autoverkeer. Automobiliteit zorgt ook in de Utrechtse regio voor schade aan het klimaat, aan natuur en aan de gezondheid van mensen. Zie ook ons affiche. Als Kracht van Utrecht-initiatief werken we aan een duurzame mobiliteitsvisie voor de Regio. Er spelen zaken op grotere schaal (regionaal / landelijk), maar ook stedelijk en op kleine schaal, per buurt, per huishouden. Niet alleen de overheid maakt daarin keuzes, ook bewoners en forenzen maken zelf keuzes in hun mobiliteit.

Op regionale schaal zien we dat het verbreden van snelwegen de bereikbaarheid van de stad verslechtert; we zien dat het autoverkeer vastloopt aan de randen van de stad en bij de afslagen van de snelweg. Terwijl er steeds meer alternatieven voor het autogebruik naar voren komen, mede vanwege de discussie over klimaat, natuur en gezondheid.
Als Kracht van Utrecht hebben we tot nu toe vooral overheden aangesproken om maatregelen te nemen als het verbeteren van fietspaden, het verbeteren van OV of het selectief gebruik van auto’s (deelauto’s; car-poolen, etc).

Maar reizigers maken zelf ook keuzes, en dat doen zij om allerlei eigen redenen. In onze proeftuin, die we 26 november hebben gelanceerd gaan we de verhalen horen van reizigers in stad en regio. Waar baseren ze hun keus voor hun reis op? Hoe lossen zij problemen op in hun reis? Welke ideeën voor verbetering hebben zij vanuit de praktijk zoals zij die ervaren elke dag? De proeftuin dient als platform voor informatie-uitwisseling tussen reizigers in stad en regio Utrecht.

Het delen van ervaringen, kennis en informatie van reizigers levert
• inzicht waarom reizigers kiezen voor het besparen van energie in hun mobiliteit, voor het verlagen van de (CO2-)uitstoot van hun mobiliteit, voor gemak of voor hun gezondheid;
• een beeld van de effecten die deze reizigerskeuzes hebben;
• inzicht in mogelijke oplossingen voor knelpunten in het mobiliteitssysteem in stad en regio;
• perspectief wie daarin het voortouw dient te nemen.

De Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit wordt het platform waarop ervaringen kunnen worden gedeeld en goede praktijken verspreid worden in de regio. Het fungeert als platform waarin we reizigers activeren om vragen worden voor te leggen aan onderzoeksgroepen of experts en waarin reizigers samernwerrken met verwante organisaties. Bovendien beschikt de Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit over eigen sociale mediakanalen, waar langs de resultaten en oproepen verder kunnen worden verspreid.

De Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit heeft meer verhalen nodig.  Verhalen van reizigers over opgedane kennis en afwegingen, ondervonden knelpunten, slimme oplossingen en suggesties. Draag bij aan de Proeftuin door jouw verhaal in december naar ons op te sturen! Dat kan in de vorm van een mailtje of een korte notitie. Je kunt daarvoor ook de knop ‘Reageer’ of ‘Bericht Aanleveren’ op deze pagina gebruiken. Voorbeelden nodig van welke verhalen we zoeken? Je vindt ze hier.

Wil je meer doen en ons helpen met de organisatie van de Proeftuin? Dan vragen we je om jouw naam even naar ons te mailen en daarbij te vermelden ‘meehelpen Proeftuin’. We nodigen je dan in januari uit voor een nadere kennismaking en een gesprek hierover.