De Kracht van Utrecht organiseert op 19 december samen met de provincie Utrecht de 7e regionale klimaattafel. In deze nieuwsbrief de uitnodiging om daar bij te zijn. Verder een verslag van de vorige regionale klimaattafel, een impressie van de potluck van 30 juni die we toch maar online gehouden hebben, en een aantal impressies en updates. We hopen jullie te ontmoeten, of anderszins (mail, telefoon) bij te praten.
 
Lees ze,

Jan Korff de Gidts
Michiel van Weele
Jan Hoogenraad
 
Nieuws
 
19 december 2022: 7e Regionale Klimaattafel - Wij zijn aan zet
 
 
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het Regionale Mobiliteitsplan (RMP) 2.0 en zijn de contouren geschetst voor het Utrechts alternatief voor de A27 verbreding. Het eerste plan mikt op bijna een halvering van de CO2-uitstoot van mobiliteit in 2030 ten opzichte van 1990. Het tweede geeft handvatten aan de ontwikkeling van de regio.

De beide plannen moeten nu nauwkeuriger ingevuld worden door burgers, bedrijven, instellingen en de gemeentelijke politiek, gesteund door de kennisinstellingen. In de 7e Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit (RKT) gaat het onder de titel "Wij zijn aan zet !" over wat wij, als leden van deze groepen, bij gaan dragen. Je dient je vooraf op te geven voor deze bijeenkomst. Dat kan door ons te e-mailen

Sprekers zijn Jan Hoogenraad (Kracht van Utrecht), Andries Vlot (TSN groen, Houten) en Julie d'Hondt (wethouder mobiliteit Bunnik). Er volgt een groepsdiscussie. Wij vragen mensen met interesse in RKT 7 hiervoor uiterlijk 9 december hun inzichten te delen via deze online enquête.
 
Impressie 6e Regionale Klimaattafel op 27 juni 2022 - Op naar een Utrechts Klimaatakkoord
  
   
In de 6e Regionale Klimaattafel zijn ingrediënten gepresenteerd voor een duurzame mobiliteit. We hebben gehoord hoe elektrische auto's de wisselingen in zon- en wind-energie kunnen opvangen en piekbelasting van het energienet kunnen voorkomen. Het LVM heeft voorbeelden van maatregelen laten zien die in de regio te nemen zijn. Tenslotte is met de aanwezigen een begin gemaakt met het verzamelen de ingrediënten voor een plan voor de Utrechtse regio. Iedereen kan inzichten delen op via deze online enquête.
 
Een uitgebreid verslag en de presentaties zijn op deze pagina te vinden.
 
   
Impressie dialoogsessie 30 juni 2022: actieve mobiliteit
   
  
Op 30 juni jl. organiseerden we vanuit de Kracht van Utrecht een (online) dialoog over actieve mobiliteit. Een groep met lokaal betrokken mensen, met hart voor de toekomst, natuur, mobiliteit, en zich bewust daarvan, deelde kennis en ervaringen.

Het bevorderen van actieve mobiliteit bleek in deze kleine groep al op vele manieren mogelijk. De breed gedeelde motivatie bleek de kwaliteit van de leefomgeving, zowel in de stad Utrecht als in de omliggende gemeenten.
 
 
  
Ruimte en mobiliteit in 'hearts' en 'minds' van Provinciale Staten
 
 
Alle politieke partijen zijn nu bezig met de programma's voor de komende verkiezingen van de Provinciale Staten. Wij vinden het belangrijk dat de impact van ruimtelijk beleid (waar worden huizen, bedrijven, onderwijs, winkels en recreatie gebouwd) en mobiliteit (hoe verplaats je je daar tussen) duurzaam gebeurt. Dit is van belang voor alle politici, met name ook in ruimtelijk dossiers. We hebben een lijst spreekpunten gemaakt voor de statenverkiezingen, en zoeken actief contact met de partijen. Hebben we jouw partij gemist? Neem contact met ons op.
 
  
Verslag duurzame activiteit tijdens introductie studenten 
 
 
Zo'n vijftig studenten hebben deelgenomen aan een introductieprogramma georganiseerd door Storm (de studievereniging voor studenten in duurzaamheid). In groepen werkten ze aan de thema's die waren opgesteld door drie vrijwilligers. Voor de vrijwilligers waren het enthousiasme van de studenten en de frisse blikken van de internationale studenten waardevol. Omdat dit mooie inspiratie was, zullen de vrijwilligers deze input gebruiken in hun gesprekken met de gemeente en de provincie.
 
 
  
Wet op het Mobiliteitsfonds ('WMF'): een kans op beter Utrechts beleid 
 
 
In de regio Utrecht staan we op een kruispunt. De kwestie Amelisweerd vormt een toetssteen voor de toekomst. In het Regionale Utrechtse Alternatief wordt uitgewerkt hoe we minder afhankelijk kunnen worden van automobiliteit en voorrang kunnen geven aan duurzame gezonde mobiliteit met trein, bus, fiets en deelauto/scooter. De nieuwe WMF nodigt hiertoe uit. Maar dan is het wel handig als de kennis van de regionale overheid hier ook gebruikt wordt.
 
Wil je hier meer over weten? Lees dan verder op onze website.
 
  
Betekenis voor regio Utrecht van het 'Daily Urban System' rond Den Haag en Rotterdam
 
 
Een kaartbeeld van het dagelijks Regionaal verkeerssysteem (Daily Urban System,”DUS”) geeft inzicht wat de belangrijkste verkeersstromen tussen gemeenten in de regio zijn. Daarmee kun je ook verkennen waar je kunt samenwerken en op welke manier je de verplaatsingen i.v.m. Ruimtelijke ordenings- en klimaatdoelen zou willen beïnvloeden.
 
Wil je uitleg over het kaartbeeld en over het belang van deze data? Lees dit artikel op onze website.
 
 
Steun ons!
  
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten.
 
Je kunt een gift of donatie overmaken op:
Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. 
 
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem contact op als u meer informatie wilt. 
 
Mail ons na het overmaken van een bedrag, dan kunnen wij een bedankje terugsturen. Twijfels over de hoogte van het bedrag? We zijn al geholpen met €10,- per jaar.